Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług najmu – VAT

Zasada ogólna odliczania podatku naliczonego stanowi, że prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Jeśli w tym okresie z prawa do odliczenia nie skorzysta wówczas prawo do odliczenia podatku naliczonego można zrealizować w jednym z dwóch następnych…

2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług najmu

Kategorie: VAT.