Prawo do odliczenia podatku naliczonego w trakcie zawieszenia działalności

Zgodnie z art. 86 ust. 19 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz nie wykonywał czynności poza terytorium kraju kwotę podatku naliczonego może przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. Przy tym, w myśl art. 99 ust. 7a ustawy podatku od towarów i usług, w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie o przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. A contrario – podatnicy mogą składać deklaracje za okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie działalności, np. w celu wykazania w nich podatku naliczonego do przeniesienia do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. Pogląd taki wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, który w interpretacji indywidualnej z dnia 11 kwietnia 2016 r. (1061-IPTPP3.4512.77.2016.2.ALN) uznał, że „(…) Wnioskodawca ma prawo w okresie zawieszenia działalności do składania deklaracji VAT i wykazania w nich podatku naliczonego do przeniesienia – stosownie do art. 86 ust. 19 ustawy.”

Wobec powyższego jeżeli podatnik zawiesił działalność gospodarczą i w okresie zawieszenia ponosi opłaty np. z tytułu rat leasingowych, to może za okresy zawieszenia składać deklaracje, w których wykazuje podatek naliczony z tytułu tych rat do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy i dokonać odliczenia w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym wznowi działalność.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.