Prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku wykonywania zadań zleconych gminy przez prywatnego wykonawcę – VAT

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 4 stycznia 2013 r. roku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPP4/443-682/12-4/JM) stwierdził, że nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizowanym zadaniem polegającym na usuwaniu odpadów zawierających azbest z posesji osób fizycznych na terenie gminy, a na którą wykonawca uzyskał dotację…

11. Prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku wykonywania

Kategorie: VAT.