Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy rozpoczęciu działalności gospodarczej – VAT

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku…

1. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy rozpoczęciu działalności gospodarczej

Kategorie: VAT.