Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy imporcie usług, nabywanych do realizacji dostawy w innym państwie członkowskim – dotyczy VAT

Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest podstawową cechą podatku od wartości dodanej.  Według generalnej zasady podatek należny może być pomniejszony wyłącznie o ten podatek naliczony, który związany jest ze…

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy imporcie usług, nabywanych do realizacji dostawy w innym państwie członkowskim