Prawo do obniżenia (w tym do 0%) stawek amortyzacji oraz ponownego ich podniesienia – CIT

Zasady dotyczące dokonywania odpisów z tytułu zużycia środków trwałych (odpisów amortyzacyjnych) zamieszczone zostały w przepisach art. 16a – 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 16a ust. 1 ww. ustawy amortyzacji podlegają…

24. Prawo do obniżenia w tym do 0 stawek amortyzacji

Kategorie: CIT.