Prawo do obniżenia stawki amortyzacji do zera – CIT

Zgodnie z art. 16i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł tej ustawy, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek…

24_Prawo do obniżenia stawki amortyzacji do zera

Kategorie: CIT.