Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu – VAT

godnie z interpretacją indywidualną z dnia 26 września 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w  Łodzi (sygn. IPTPP3/443-12/12-2/KK ) stwierdził, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu…

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku

Kategorie: VAT.