Prawa majątkowe ze stosunku pracy po śmierci pracownika – PIT

W myśl art. 631 § 2 Kodeksu pracy prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin…

17. Prawa majątkowe ze stosunku pracy po śmierci pracownika

Kategorie: PIT.