Pranie odzieży jako przychód pracownika – CIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia  10 października 2012 r., sygn. – IPPB4/415-574/12-4/JK, stwierdził że wypłata pracownikom stałej ryczałtowej kwoty kosztów prania odzieży roboczej podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art…

22. Pranie odzieży jako przychód pracownika

Kategorie: CIT.