Powiązanie kapitałowe lub osobowe a korekta podatku należnego – VAT

Stosownie do treści art. 89a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług przepisów dotyczących korekty podatku należnego nie stosuje się w przypadku, gdy między stronami czynności istnieje powiązanie, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 tej ustawy. Wskazane powiązanie…

2. Powiązanie kapitałowe lub osobowe a korekta podatku należnego

Kategorie: VAT.