Porozumienie z Liberią i Malezją

W dniu 22 kwietnia 2014 r. weszły w życie  ustawy wyrażające zgodę na ratyfikację nowych umów podatkowych, które Polska podpisała w ubiegłym roku z Malezją oraz Liberią. Pierwsza umowa dotyczy unikania podwójnego opodatkowania, a druga – kwestii związanych z wymianą informacji podatkowych. Zapisy umów zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku.

Umowa polsko-malezyjska przewiduje, że podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie nadal metoda odliczenia proporcjonalnego. Porozumienie odnosi się do podatków dochodowych (PIT i CIT) po stronie Polski oraz podatku dochodowego i podatku dochodowego od ropy naftowej po stronie Malezji. Umowa uaktualnia również zapisy dotyczące wymiany informacji.

Umowa polsko-liberyjska dotyczy natomiast wymiany informacji podatkowych. Dokument oparty został na modelowych wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Po stronie Polski porozumienie dotyczy podatków dochodowych PIT i CIT oraz podatku VAT, a po stronie Liberii – wszystkich podatków, niezależnie od rodzaju czy nazwy. Zgodnie z umową, wymiana informacji będzie odbywać się tylko na żądanie.
Wprowadzenie zmian przewidują: – ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 7 sierpnia 2013 r. oraz ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.