Pomoc prawna z urzędu jako działalność gospodarcza – PIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Gl 374/12 orzekł, że radca prawny wykonujący zawód jedynie w spółce komandytowej i świadczący pomoc prawną z urzędu uzyskuje przychód z działalności gospodarczej.  Sąd stwierdził, że skoro skarżący…

13. Pomoc prawna z urzędu jako działalność gospodarcza

Kategorie: PIT.