Pokontrolna korekta rozliczeń podatkowych – Postępowanie podatkowe

W trakcie przeprowadzanej kontroli podatkowej nie można poprawiać rozliczeń objętych weryfikacją. Korekta dokonana w ten sposób nie wywoła żadnych skutków prawnych.
W myśl art. 81b § 1 pkt 2 lit. a) Ordynacji podatkowej, można skutecznie…

37. Pokontrolna korekta rozliczeń podatkowych