Pojęcie „używania” dla celów zwolnienia w VAT − VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia z 20 marca 2012 r. (sygn. I SA/Bk 22/12) stwierdził, że za „używanie”, jako przesłankę zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie można uznać samego tylko posiadania towaru…

5. Pojęcie używania dla celów zwolnienia w VAT

Kategorie: VAT.