Podział przychodów i kosztów jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – VAT

W ramach umowy konsorcjum strony zobowiązują się do wspólnego realizowania określonego celu gospodarczego. Stroną umowy w takim przypadku są wszyscy uczestnicy konsorcjum. W zależności od przyjętego modelu postępowania faktury sprzedaży są wystawiane wyłączenie przez lidera…

3. Podział przychodów i kosztów jako czynność podlegająca opodatkowaniu

Kategorie: VAT.