Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – VAT

Podatnicy często mają problem z prawidłowym ustaleniem podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w sytuacji, gdy w związku z nabyciem prawa do dysponowania towarem ponoszone są dodatkowe koszty – zwłaszcza opłaty za transport, opakowanie itp. Jest to istotne w kontekście…

8. Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Kategorie: VAT.