Podstawa opodatkowania czynności wniesienia aportu w postaci nieruchomości – VAT

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego…

5. Podstawa opodatkowania czynności wniesienia aportu w postaci nieruchomości

Kategorie: VAT.