Podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur wystawionych przed datą rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług – VAT

Przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku…

2. Podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek

Kategorie: VAT.