Podatkowe skutki minionej fali upałów – CIT

Zgodnie z  § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca ma obowiązek zapewniać wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom…

24. Podatkowe skutki minionej fali upałów

Kategorie: CIT.