Podatek płatny raz do roku a uporczywe nie wpłacanie podatku w terminie

Zgodnie z art. 57 § 1 kodeksu karnego skarbowego, podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku,  podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Czy w przypadku braku jednorazowego niewpłacenia podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik może być uznany za winnego czynu z tego artykułu? Przedstawiony problem sprowadza się do pytania, czy uporczywość sprawcy przejawiać się może wyłącznie w powtarzających się, cyklicznych zachowaniach, polegających na zaniechaniu zapłaty podatku czy też znamiona uporczywego niewpłacania podatku może wypełniać jednorazowe zaniechanie zapłaty podatku w terminie? Jak wynika z postanowienia SN z dnia 28 listopada 2013 r. (I KZP 11/13) odpowiedzialność z tytułu czynu opisanego w art. 57 § 1 kodeksu karnego skarbowego może zaistnieć zarówno w przypadku cyklicznego zachowania podatnika, polegającego na umyślnym niestosowaniu się do wymogu terminowego płacenia podatku, jak i w przypadku jednorazowego, długotrwałego zaniechania przez niego uregulowania podatku płaconego jednorazowo, mające miejsce już po terminie płatności tego podatku, a więc gdy ma on uregulować go już jako zaległość podatkową. Przy czym, zdaniem sądu, zachowanie podatnika powinno wskazywać, że jego zamiarem w momencie upływu terminu płatności podatku było uporczywe jego niepłacenie, a więc odsunięcie uregulowania tego podatku na dłuższy okres.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.