Podatek od wydobycia kopalin – obowiązek podatkowy – Podatek od kopalin

Obowiązek podatkowy powstaje w dniu wyprodukowania koncentratu, lub w dniu wydobycia urobku rudy miedzi, jeżeli podatnik nie produkuje koncentratu z tego urobku. Koncentrat to produkt wzbogacania urobku rudy miedzi w postaci nadającej się do dalszego przetwarzania w procesach…

38. Podatek od wydobycia kopalin