Podatek od towarów i usług przy konferencjach międzynarodowych – VAT

Opłata za uczestnictwo naukowca w konferencji naukowej stanowi świadczenie usług, konkretnie zaś świadczenie odpłatnej usługi wstępu na imprezę naukową. Kwalifikacja taka odnosi się do tej usługi kompleksowo, tzn. obejmuje nie tylko wejście na konferencję, ale również świadczenia takie jak…

5. Podatek od towarów i usług przy konferencjach międzynarodowych

Kategorie: VAT.