Podatek od nieruchomości – pomieszczenia wykorzystywane na cele statutowe

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budynki lub ich części. Zgodnie z definicją ustawową  użyte w ustawie określenie grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oznacza grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystane do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Spółdzielnia mieszkaniowa jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych, którego celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków. Czyni to ze spółdzielni mieszkaniowej instytucjonalnego zarządcę nieruchomości, który zarządza nieruchomościami z obowiązku nałożonego w drodze ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Oznacza to, że spółdzielnia powinna być kwalifikowana jako przedsiębiorca z tego względu, że zajmuje się odpłatnym zarządem lokalami mieszkalnymi. Fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą wystarcza do zakwalifikowania danego przedmiotu opodatkowania jako związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Opodatkowanie nie jest uzależnione od rzeczywistego wykonywania na gruntach i zlokalizowanych na nich budynkach i budowlach czynności składających się na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku budynków mieszkalnych znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorców nie wystarczy fakt ich związania z prowadzoną działalnością, muszą one być faktycznie zajęte na jej prowadzenie. Jeżeli lokale mieszkalne lub poszczególne pomieszczenia są wykorzystywane dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, np. zarządzania nieruchomościami niestanowiącymi mienia spółdzielni lub mienia jej członków, to nie mogą być traktowane jako służące tylko i wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ich mieszkańców. Skutkuje to opodatkowanie tych pomieszczeń najwyższymi stawkami.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com