Podatek od nieruchomości od tablic reklamowych – PN

Na mocy art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej…

28. Podatek od nieruchomości od tablic reklamowych