Podatek od nieruchomości od budynku bez zadaszenia – PN

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w dniu 23 października 2012 r. wydał wyrok (sygn. I SA/Bd 763/12), z którego wynika, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem organów, że budowla nie posiadająca poszycia dachowego, zabezpieczającego budynek przed opadami…

33. Podatek od nieruchomości od budynku bez zadaszenia