Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku połączenia spółek – PCC

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania W przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się: przekształcenie lub…

38. Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku połączenia spółek