Podatek naliczony z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów w projekcie nowelizacji – VAT

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego stanowi kwota podatku należnego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów. Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku…

4. Podatek naliczony z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów

Kategorie: VAT.