Podatek naliczony w deklaracjach VAT-7 (VAT-7k, VAT-7D) składanych od dnia 1 stycznia 2013 r.

Już wiemy, że większość podatników nawet nie zauważyło „reformy fakturowej” obowiązującej od dnia 1 stycznia 2013 r. i w dalszym ciągu wystawia faktury VAT z tytułu czynności, które wykonano już po tej dacie. Było to zresztą do przewidzenia, bo przepisy na ten temat opublikowano tuż…

10. Podatek naliczony w deklaracjach VAT-7