Podatek akcyzowy od olejów smarowych jednak zgodny z prawem Unii Europejskiej – w myśl orzeczenia NSA z dnia 29 października 2012 r. (I GPS 1/12) – Akcyza

W dniu 29 października 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów orzekł w sprawie akcyzy nakładanej w naszym kraju na oleje smarowe (sygn. I GPS 1/12). Dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach związanych z nakładaniem akcyzy na wyroby energetyczne zużywane w celach innych niż opałowe lub napędowe nie było jednolite. W związku z tym…

16. Podatek akcyzowy od olejów smarowych jednak zgodny z prawem Unii