Pochodzenie środków pieniężnych a prawo do odliczenia podatku naliczonego – VAT

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim nabywane towary bądź usługi są przeznaczone do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Prawo do odliczenia przysługuje…

4. Pochodzenie środków pieniężnych a prawo do odliczenia podatku

Kategorie: VAT.