Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przychodów ze stosunku pracy w przypadku nieodpłatnego objęcia akcji przez pracowników w ramach programu motywacyjnego – PIT

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne…

18. Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przychodów

Kategorie: PIT.