Planowane zmiany w zakresie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług – VAT

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami, w obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje – co do zasady – z chwilą wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem. Jeżeli jednak wykonanie czynności powinno być udokumentowane fakturą VAT…

9_Planowane zmiany w zakresie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług

Kategorie: VAT.