Oznaczenie sprzedawanych towarów na paragonie fiskalnym – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 16 października 2013 r., nr sprawy IPTPP4/443-480/13-4/MK, stwierdził że  garderoba używana sprzedawana na wagę musi mieć inne oznaczenie na paragonach fiskalnych, niż garderoba sprzedawana na sztuki, a w obrębie grupy garderoba, sprzedawanej na sztuki, odrębnie należy wyróżnić nazwy towarów w zależności od asortymentu.

Zgodnie z § 37 rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących  po dniu 30 września 2013 r. podatnicy są zobowiązani w pełni realizować wymóg wskazywania na paragonie z kasy fiskalnej nazwy, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację towaru lub usługi. W przypadku sprzedaży odzieży używanej na wagę (w kilogramach) w sytuacji, gdy nie występuje zróżnicowanie cenowe pomiędzy konkretnymi sztukami odzieży używanej tj. ustalana jest jedna cena za kilogram bez względu na rodzaj nabywanego towaru uznać należy, że przyjęcie nazwy „garderoba” jest prawidłowe, jako że uszczegółowienie na rodzaj i nazwę rodzajową nabywanej sztuki odzieży nie ma wpływu na ustalenie stawki VAT oraz wysokości podstawy opodatkowania.

W ocenie organu podatkowego, należy uściślić nazwę „garderoba” w przypadku sprzedaży odzieży używanej wycenionej (na sztuki). W przypadku tej sprzedaży, samo oznaczenie na paragonie „garderoba” w żaden sposób nie identyfikuje towaru zakupionego przez klienta. Nie jest to już bowiem sprzedaż odzieży z kategorii „na wagę”, a tym samym konieczna jest bardziej precyzyjna nazwa, która pozwoli klientowi na jednoznaczne określenie kupionego produktu. W tej sytuacji konsument dokonuje zakupu konkretnej wycenionej części garderoby. Tym samym nazwa towaru na paragonie fiskalnym zawierająca tylko sformułowanie treści „garderoba” bez podania jakiego towaru dotyczy nie jest wystarczająca dla dokładnego określenia wymogu postawionego przez powołany przepis dotyczący jednoznacznej identyfikacji towaru.

Zdaniem organu podatkowego, sprzedawca ma więc obowiązek oddzielnie identyfikować rodzaj sprzedawanego towaru i na paragonie umieścić jego nazwę umożliwiającą nabywcy kontrolę dokonanych zakupów np. poprzez uszczegółowienie nazwy. Garderoba sprzedawana na wagę musi mieć inne oznaczenie niż garderoba sprzedawana na sztuki, a w obrębie grupy garderoba sprzedawanej na sztuki odrębnie należy wyróżnić nazwy towarów (odzieży używanej) w zależności od asortymentu.

Kategorie: VAT.