Otrzymanie wypłaty zysku w formie rzeczowej a obowiązek kontynuacji amortyzacji – PIT

Przepisy stanowiące o obowiązku kontynuacji zasad amortyzacji nie dotyczą sytuacji, w której wspólnik spółki jawnej (podatnik) otrzymuje jako wypłatę zysku w formie rzeczowej nieruchomość. Oznacza to, że – w opinii autora – podatnik nie ma obowiązku stosowania tzw. zasady kontynuacji. W opinii autora, podstawą określenia u podatnika wartości początkowej środka trwałego może być art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Ta wartość powinna odpowiadać zyskowi, jaki przypada na tego podatnika.

Kategorie: PIT.