Otrzymanie przez spółkę kapitałową aportu – CIT

Po stronie spółki kapitałowej, w której obejmowane są udziały za wkłady pieniężne i niepieniężne, operacja ta nie wywołuje bezpośrednich skutków w podatku dochodowym od osób prawnych. Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku od osób prawnych, do przychodów podatkowych osoby prawnej, nie zalicza…

19. Otrzymanie przez spółkę kapitałową aportu

Kategorie: CIT.