Osoba, która musi przyjmować leki, może odliczyć od dochodu koszty ich zakupu

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 14 kwietnia 2014 r. uznał, że wydatki na lekarstwa muszą być odpowiednio udokumentowane, w szczególności z dowodów zakupu powinno wynikać, kto, za jaką kwotę i jaki lek nabył.

Niniejsza interpretacja dotyczyła sprawy kobieta, która cierpi na przewlekłą i nieuleczalną chorobę. W związku z chorobą posiadała ona zaświadczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Kobieta ze względu na swoją chorobę potrzebowała specjalnych lekarstw, które były sprowadzane z zagranicy. W związku z zakupem otrzymuje jedynie paragon, zwracana jest też jej recepta, na której widnieje stempel z datą i nazwą apteki zaparafowany przez pracownika. Jest na niej również cena leku oraz imię i nazwisko pacjentki. Jak wynika z powyższego kobieta jako osoba niepełnosprawna posiadała stosowne orzeczenie o niepełnosprawności, na podstawie którego mogła skorzystać z ulgi przewidzianej przez ustawodawcę w treści art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym musiała ona ponieść w danym miesiącu wydatki na zakup leków powyżej kwoty 100 zł. Zdaniem Poznańskiej Izby Skarbowej, jeżeli recepta i paragon podają dane osobowe pacjentki oraz kwotę zapłaconą za lek, można skorzystać z ulgi. Przypomniała też, że odliczyć można tylko różnicę między poniesionymi w danym miesiącu wydatkami a kwotą 100 zł.

Dodatkowo aby można było skorzystać z ulgi, lekarz specjalista musi wydać zaświadczenie, iż dana osoba musi przyjmować dane leki. Przepisy nie określają, w jakiej formie powinien stwierdzić potrzebę stosowania określonych leków, co oznacza, że dopuszczalna jest każda, także ustna. Do celów dowodowych zasadne jest jednak przyjęcie formy pisemnej, np. zaświadczenia.

W związku z tym kobieta będzie miała możliwość odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku poniesionego z tytułu zakupu przedmiotowego leku na podstawie dokumentów, tj.: recepty i paragonu, które Wnioskodawczyni otrzymuje w aptece w Niemczech, jeżeli z tych dokumentów wynikają dane osobowe oraz wysokość kwoty zapłaconej za ten lek.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.