Orzeczenie TK z 17.07.2012 r. w sprawie niezgodności z Konstytucją art. 70 § 6 pkt 1 OP – Ordynacja Podatkowa

W dniu 17 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Naczelnego  Sądu Administracyjnego dotyczące zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe…

50. Orzeczenie TK z 17.07.2012 r. w sprawie niezgodności