Organy celne nie mogą odmówić producentowi zwrotu akcyzy od partii towaru niesprzedanej na skutek przekroczenia terminu ważności – Akcyza

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 października 2012 r. o sygn. akt I GSK 772/11 stwierdził organy celne nie mogą odmówić producentowi zwrotu akcyzy od partii towaru niesprzedanej na skutek przekroczenia terminu ważności…

15. Organy celne nie mogą odmówić producentowi zwrotu akcyzy