Organ nie może decydować o sposobie dysponowania różnicą podatku – VAT

Zgodnie z art. 99 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli…

7. Organ nie może decydować o sposobie dysponowania różnicą podatku

Kategorie: VAT.