Opodatkowanie zaliczek w przypadku eksportu towarów – VAT

Eksportem towarów jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium UE w wykonaniu czynności określonych w art. 7. Ustawodawca dokonał rozróżnienia sytuacji, gdy będący przedmiotem wywozu towar jest wywożony…

5. Opodatkowanie zaliczek w przypadku eksportu towarów

Kategorie: VAT.