Opodatkowanie usług z zakresu medycyny pracy – VAT

Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi podstawową działalność w zakresie świadczenia usług zdrowotnych, często jednak w ramach umów z zakładami pracy – również usługi z zakresu medycyny pracy, takie jak badania profilaktyczne grup pracowników, dla których orzeczenie o zdolności do…

3. Opodatkowanie usług z zakresu medycyny pracy

Kategorie: VAT.