Opodatkowanie usług kształcenia zawodowego finansowanych z dotacji otrzymanych przez usługodawcę i przez usługobiorcę – VAT

Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie ceny konkretnego towaru lub konkretnego rodzaju usługi. Jeżeli podmiot otrzymuje dotację w celu pokrycia kosztów…

2. Opodatkowanie usług kształcenia zawodowego finansowanych z dotacji otrzymanych

Kategorie: VAT.