Opodatkowanie ubytków wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy – Akcyza

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych, w przypadku rozpoczęcia przez podatnika działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych…

15_Opodatkowanie ubytków wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy