Opodatkowanie terenów budowlanych przeznaczonych pod zabudowę – po dniu 1 stycznia 2013 r. – VAT

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (wersja z sierpnia) przewiduje zmiany dotyczące definiowania terenów przeznaczonych pod zabudowę dla potrzeb ustalenia czy ich dostawa jest zwolniona z opodatkowania. Projektowany art. 43…

1. Opodatkowanie terenów budowlanych przeznaczonych pod zabudowę

Kategorie: VAT.