Opodatkowanie studni – ujęć wody – Podatek od nieruchomości

zagadnienia opodatkowania studni (ujęć wody) powstaje pytanie, czy część budowlaną budowli studni należy traktować łącznie z częścią niebudowlaną, którą są urządzenia (pompy) zamontowane wewnątrz studni?…

23. Opodatkowanie studni – ujęć wody