Opodatkowanie sprzedaży towaru z magazynu obcego za granicą – VAT

Podatnik może dokonać wywozu towarów do państwa członkowskiego UE, gdzie zarejestrował się jako podatnik podatku od wartości dodanej. Często zdarza się, że towar jest dostarczany do magazynu obcego, a faktura dokumentująca sprzedaż zostaje wystawiona kilka miesięcy później  na podstawie  rozliczenia…

2. Opodatkowanie sprzedaży towaru z magazynu obcego za granicą

Kategorie: VAT.