Opodatkowanie renty wdowiej otrzymywanej z Norwegii – PIT

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 20 grudnia 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w  Warszawie (sygn. IPPB4/415-884/12-2/JK3), stwierdził, że  renta wdowia jaką otrzymuje Wnioskodawczyni z Norwegii będzie opodatkowana zarówno w Polsce, jak i w Norwegii…

11. Opodatkowanie renty wdowiej otrzymywanej z Norwegii

Kategorie: PIT.