Opodatkowanie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytowo-akcyjną – dotyczy PCC

W ostatnim czasie, na skutek korzystnych dla podatników orzeczeń sądów administracyjnych i interpretacji organów podatkowych, wyraźnie zwiększyło się znaczenie instytucji przekształcania spółek kapitałowych w komandytowo-akcyjne. Warto przeanalizować stosunek takich przekształceń…

35. Opodatkowanie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę