Opodatkowanie pożyczki podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych – VAT

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowania podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku, z wyjątkiem umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych oraz z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach.

Z powyższego wynika, że o wyłączeniu danej czynności spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony umowy są podatnikami podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku. Podobny pogląd został wyrażony m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 listopada 2013 r. (ILPB2/436-213/13-2/WS), Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2013 r. (ITPP2/443-271/13/AK), Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 6 czerwca 2013 r. (IPTPP2/443-217/13-2/AW), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 maja 2013 r. (IPPP2/443-232/13-4/KG) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 maja
2013 r. (IBPP2/443-158/13/IK). W interpretacjach stwierdzono, że usługa pożyczki podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Kategorie: VAT.